SAL7384, Act: R°503.4-V°503.1 (900 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°503.4-V°503.1  
Act
Date: 1491-05-18

Transcription

2020-11-14 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien op heden gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt/
tusschen de geswoirne vand(en) eerde(n) potmakers ambachte/
te weten(e) henr(icke) van nyvele en(de) and(ere) t(er) eenre ende d(er)/
w(er)dynne(n) jans de bruyne aengaen(de) zeke(re)n eerde(n) potte(n)
//
de welke deselve jan de bruyne hierbynne(n) woenen(de)/
was comen(de) van namen d(air)af die vand(en) ambachte/
sustineerde mits zeke(re)n geluefte(n) bijd(en) voirs(creven) ja(n)ne/
gedaen en(de) hue(re)n rechte(n) vand(en) rolle(n) soe zij seyden/
dat hij dat niet en soude moege(n) doen dwelck/
nochtan alsoe uute(n) selve(n) rolle(n) vand(en) selve(n) a(m)bachte/
bezund(er)t niet bevond(en) en werdt Sustine(re)nde/
alsoe deselve jan t(er) (contra)rien te voirde(r) want men/
die bynne(n) des(er) stadt niet en maicte ende hij de/
selve hier bynne(n) soude moege(n) maken bij alsoe hij/
deselve eerde hadde Seggen(de) oick dat die vand(en)/
selve(n) ambachte en(de) ande(re) h(ier)bynne(n) v(er)cochte(n) steyne(n) potte(n)/
cruesen(e) en(de) dier gelijcke die nochta(n) alhier niet gemaict/
en wa(r)en Es geseeght en(de) verclairt bijd(en) zelve(n) raide/
aengesien datmen de voirs(creven) eerde alhier niet en/
vandt en(de) zee(r) orbaerlijck bevonde(n) worden voir dorberen/
en(de) slijte(n) vand(en) ingeseten(en) dat de voirs(creven) jan de/
bruyne de voirs(creven) potte(n) sal moege(n) v(er)coepen ende/
v(er)thie(re)n alhier ongelast i(m)mer tott(er) tijt toe dat and(er)/
bescheyt t(er) (contra)rien bevonde(n) soude moege(n) sijn en(de)/
alsoe in dien bijd(en) selve(n) vand(en) ambachte hem v(er)bode(n)/
soude moege(n) word(en) om alsdan te gescieden(e) soe/
nae recht bevonden soude moege(n) wordde(n) behoiren(de)/
In cons(ili)[o] opidi maii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters