SAL7384, Act: R°52.2-V°52.1 (104 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°52.2-V°52.1  
Act
Date: 1490-07-23

Transcription

2018-12-21 by fernand BERTRAND
Aengaen(de) den geschille wesen(de) tussche(n) mathijse/
wout(er)s sone t(er) eenre en(de) huygen [vacat] droech/
scheerdere met katlijne(n) zijnd(er) huysvrouwe(n) wed(uw)[e]
//
jans wijle(n) crauwel vand(er) huyshue(re)n die deselve/
weduwe en(de) huer man nu es meynde(n) te hebbe(n)/
vand(en) voirs(creven) mathijse va(n)de(n) geheele(n) jae(r) te weten(e)/
thien rinssche gulden(en) in zwae(re)n gelde nu/
s(in)t jansmesse lestlede(n) verschene(n) va(n) hue(re)n huyse/
gelege(n) inde legenstrate naist den crauwel te/
voirde(r) want deselve mathijs mette(n) geheele(n)/
jae(r) ts(in)te jansmesse vallen(de) dat gehuert hadde/
dair tege(n) mathijs kynnen(de) genoech de hueri(n)ge/
alsoe geschiet te zijne mair alligeerde div(er)se/
reden(en) d(air)mede hij meynde te gestaen(e) met/
lichte(n) gelde en(de) sun(der)linghe ghemerct want/
de hueri(n)ghe inde(n) lichte(n) tijde geschiet/
was en(de) hij de helicht in paymente doen/
cours hebben(de) on(der) de wet gedeponeert/
hadde omtrindt kersmesse lestlede(n) Es/
duytsprake vand(er) stadt dat deselve/
mathijs de hue(r) vande(n) thien rinssche guld(en)/
d(er) questie af es betale(n) sal half met lichte(n) gelde/
zoe dat te kersmesse lestlede(n) cours hadde en(de)/
dan(der) helicht in zwae(re)n gelde nu cours hebben(de)/
In cons(ili)[o] opidi julii xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-01 by Dieter Peeters