SAL7384, Act: R°85.3-V°85.1 (139 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°85.3-V°85.1  
Act
Date: 1490-08-12

Transcription

2018-12-01 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) herman heeft getransporteert/
en(de) ov(er)gegeve(n) zond(er) wed(er)roepen den voirs(creven)
//
lodewijcke dactie vand(en) beleyde dat de/
selve herman a(n)no lxxxviii nove(m)br(is) xiiii dede/
doen totte(n) goeden jans vlemi(n)cx henricx/
van baulet geheete(n) de smet en(de) jans sp(er)maige/
Ende voirts gemechticht den selve(n) zond(er)/
r(e)vocacie als voe(r) deselve actie te vervolge(n)/
te vorde(re)n te bedinge(n) leveri(n)ghe vanden/
goede(n) te neme(n) en(de) vo(n)nesse ov(er) deselve die/
te v(er)coepe(n) te pe(n)neweerde(n) en(de) de profijte(n)/
d(air)af comen(de) te hemw(er)t te bue(re)n en(de) de scult/
vande(n) scepen(en) brieve(n) d(air) tselve beleyt uut/
gespruyt es d(air)aen te neme(n) en(de) die tzijne(n)/
profijte te bekee(re)n alle guedi(n)ge(n) opdrachten/
en(de) solempniteyte(n) van rechte d(air)toe behoiren(de)/
te doene Alle saken (que)stien en(de) gedi(n)gen dair/
uut volgen(de) te conteste(re)n (et)c(etera) te wynne(n) te/
verliesen Componen(dum) quitan(ciam) dan(dum) necnon/
cete(r)aq(ue) Promitt(ens) rat(um) irr(e)vocabilit(er) absq(ue)/
calculo cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-01 by Dieter Peeters