SAL7384, Act: V°100.2-R°101.1 (173 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°100.2-R°101.1  
Act
Date: 1490-08-19

Transcription

2020-03-05 by fernand BERTRAND
Want lodewijck de voeght als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
sp(er)maige en(de) voirt transpoirt en(de) actie hebben(de)/
van h(er)ma(n)ne yeven vande(n) beleyde dat de/
selve h(er)man tande(re)n tijden heeft doen doen/
tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans/
vlemi(n)cx henricx van bouler geheete(n) de smet/
en(de) jans sp(er)maige voirs(creven) en(de) oick mechticheyt/
vande(n) selve(n) h(er)ma(n)ne hebben(de) zond(er) wed(er)roepe(n)/
de selve actie te v(er)volghe(n) te vorde(re)n te bedinge(n)/
leveri(n)ghe vande(n) goede(n) en(de) vonnesse ov(er) deselve
//
te nemen die te v(er)coepen te pe(n)neweerde(n) ende/
de profijten d(air)af comen(de) te hemw(er)t te bue(re)n (et)c(etera)/
soe wair die gelegen sijn hem met eene(n) open(en)/
brieve van des(er) stadt gescreve(n) aen alle officie(re)n/
oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven)/
ja(n)ne sp(er)maige ja(n)ne vlemi(n)cx en(de) henricke van/
bouler geheete(n) de smet dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair/
teghe(n) hadden wille(n) oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken(en) daighe nyet gecom/
pareert en zijn noch procur(ator) van hue(re)n wege(n)/
hem dairteghe(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleyd(en)/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen bij rescripte jans maesma(n)/
smeyers vand(er) vue(re)n en(de) duysborch en(de) bij rescripte/
smeyers van leefdale behoirlijck gebleke(n) heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach besceydinghe geschiet/
te zijn gewesen voir een vonnesse wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleyden nyet en compareert/
ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houd(en) soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n)/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es/
In scampno augusti xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters