SAL7384, Act: V°105.3-R°106.1 (179 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°105.3-R°106.1  
Act
Date: 1490-08-21

Transcription

2018-11-08 by fernand BERTRAND
Want henrick vekenstijl als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte
//
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen de(n) goeden/
beyde have en(de) erve jans [wile(n)] mailherbe meest(er)s/
jans sijns soens en(de) jans roesart soe wair die/
gelegen sijn hem met ja(n)ne de putte(re) vorste(r)/
van des(er) stadt alle deselve goede bynnen/
d(er) stadt en(de) vrijheyt van loven(en) behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) der weduwe(n) des voirs(creven) jans/
wijle(n) mailherbe en(de) hue(re)r docht(er) dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij hen/
dair tege(n) hadden willen oppone(re)n Aldair/
zij op heden als ten verstreken(en) daighe nyet/
gecompareert en zijn noch procur(ator) van hue(re)n/
wegen hem dair tegen oppone(re)nde den voirs(creven)/
geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe hebbe(n) scepen(en) van loven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen bij cleernissen/
des voirs(creven) vorst(er)s behoirlijck gebleken heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach besceydinghe/
geschiet te sijne gewesen voir een vonnesse/
wair de wederp(ar)tie des voirs(creven) geleydden/
nyet en compareert ten opstaene smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es In scampno augusti xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters