SAL7384, Act: V°168.2-R°169.1 (298 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°168.2-R°169.1  
Act
Date: 1490-10-12

Transcription

2019-01-31 by fernand BERTRAND
Want wout(er) boeg(aer)t als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve pet(er)s vande(n) heetvelde/
pasteybeck(er)s soe wair die gelegen sijn ind(er) stadt
//
van loven(en) oft bynne(n) d(er) vryheit d(er) selv(er) hem met joese/
peysman vorst(er) van des(er) stadt alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) pete(re)n/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft hij hem d(air)/
tegen hadde willen oppone(re)n Aldair hij op heden/
als ten verstreken(en) daige niet gecompareert en is noch/
procur(eur) van zijne(n) wegen hem d(air)tegen oppone(re)nde/
den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat de voirs(creven) joes peysman vorst(er) be/
hoirlijck gecleert heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach/
besceydinghe geschiet te sijne gewesen voir een vonnisse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en com/
pareert ten opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houde(n) soude inde macht van/
sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es In scampno octobr(is)/
xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters