SAL7384, Act: V°169.2-R°170.1 (299 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°169.2-R°170.1  
Act
Date: 1490-10-13

Transcription

2019-02-01 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecome(n) bijden raide vand(er) stadt/
tussche(n) ja(n)ne vand(en) hove en(de) willem(me) vand(er) steenbrugge(n)/
als geswoirne(n) vand(en) ty(m)m(er)lied(en) ambachte t(er) eenre/
en(de) henr(icke) gherijs t(er) ande(r) zijde(n) Den welken de
//
voirs(creven) geswoirne gecalengeert hadden ov(er)mits dien/
dat hij dambacht vand(en) ty(m)m(er)lieden hadde pijnen/
te doene sond(er) int selve ambacht te come(n) Seggen(de)/
de selve henrick t(er) selv(er) tijt dat hij int scrijnmak(er)s/
ambacht was Dair van nochtan de (con)trarie bevond(en)/
wert hoepen(de) alsoe de voirs(creven) geswoirne(n) dat hij int/
ambacht sculdich wa(r)e te come(n) naed(en) bescheid(en) den/
ambachte verleent dair tegen de voirs(creven) henr(ick) hoepte/
neen te voirde(re) want hij dambacht vande(n) scrij(n)mak(er)s/
beg(er)t hadde en(de) de geswoirne te vo(r)en gesproke(n) soe hij/
seyde om dair inne te come(n) eer hij gecalengeert wert/
mits den welke(n) hij sustineerde alwairt dat hij int/
voirs(creven) ambacht come(n) moeste vanden ty(m)merliede(n) dat hij/
met halve(n) gelde gestaen soude want de costume va(n)d(en)/
selve(n) twee ambachte(n) alsulke wae(r) hopen(de) alsoe t(er) (contra)rien/
dat hij int voirs(creven) ambacht niet comen en soude met/
vollen pe(n)ninghen dair tegen de voirs(creven) geswoirne/
replice(re)nde seyden dat hem niet te baten comen/
en mochte dat hij metten geswoirne(n) vand(en) scrij(n)mak(er)s/
ambachte gesproken hadde ten wa(r)e dat hij te vo(r)en/
dair inne geweest hadde en(de) tselve ontfange(n) hadde/
welck niet gebuert en was bliven(de) alsoe bij hue(re)n/
voirnemen(en) Es uutgesproken en(de) get(er)mineert bijden/
voirs(creven) raide nae dbekenne(n) des voirs(creven) henricx/
dat hij sculdich soude sijn int voirs(creven) ambacht te/
comen met geheelen gelde ende rechte ende dair van/
der gezwoirnen moet crijgen In consilio octobr(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters