SAL7384, Act: V°172.2 (306 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°172.2  
Act
Date: 1490-10-14

Transcription

2019-02-07 by fernand BERTRAND
Want jan stockincx ende arnt van meerbeke/
als geleydt nae des(er) stadt voir huer wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve jans wijlen huene/
soe wair die gelegen sijn hen met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van he(re)nt oft/
zijne(n) stadhoude(r) te thieldonck Alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) der weduwen/
des voirs(creven) wijle(n) jans dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen/
besceyden oft zij huer dair tegen hadde willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en es noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hem dair tegen tegen oppone(re)nde de/
voirs(creven) jan stockincx en(de) arnt van meerbeke altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben/
scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
bij rappoirte gielis eveloghe d(er) stadt bode behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach besceydi(n)ge/
geschiet te zijne gewesen voir een vonnesse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) ja(n)ne en(de) arnde niet/
en compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en)/
datmen den selve(n) ja(n)ne en(de) arnde houde(n) soude/
inde macht van hue(re)n beleyde scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es In scampno octobr(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters