SAL7384, Act: V°172.3-R°173.1 (307 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°172.3-R°173.1  
Act
Date: 1490-10-14

Transcription

2019-02-09 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien en(de) geschille(n) wesen(de) tusschen estiene/
de digon als man en(de) momboir van marien wed(uw)[e]/
henricx wijlen de vilroux t(er) eenre en(de) wille(m)me
//
van vilroux sone jans welck jan brued(er) was/
des voirs(creven) wijlen henr(icx) t(er) ande(re) om d(er) vercregen/
goede(n) wille in vollen stoele tusschen den voirs(creven)/
wijle(n) henr(icke) en(de) zijnd(er) weerdynne(n) nu wettich wijff/
des voirs(creven) stevens die welke de selve steve(n) meynde/
met zijne(n) wive voe(r) deen helicht in erfrechte te/
besitten en(de) moege(n) vercoepe(n) gemerct dat sij vand(en)/
selve(n) henr(icke) hue(re)n voirman gheen wettich oer behoude(n)/
en hadde en(de) alsoe versocht d(air)af vande(n) voirs(creven) willem(me)/
deylinghe en(de) scheydinge om he(m) mett(er) selv(er) helicht/
te moege(n) behulpe(n) en(de) dand(er) helicht in tochte sijns wijfs/
leefdage te besitten(e) d(air)aff de voirs(creven) willem bij divers(en)/
reden(en) sustineerde de (con)trarie en(de) des dien aencleeft/
hebben he(m) deselve p(ar)tie gesubmitteert in segge(re)n en(de)/
vrindelijcke(n) yeffene(re) te weten(e) in jaq(ue)marde le/
charlier en(de) benoit andrieu scepen(en) van meillerieu/
In sulker vuegen dat elck p(ar)tie sijn meyni(n)ge voirs(creven)/
en(de) reden(en) d(air)toe dyenen(de) in gescrifte ov(er)geve(n) sal/
den voirs(creven) scepen(en) die d(air)af hue(r) uutsprake doen sulle(n)/
op dat zijs eens sijn oft and(er)s een vonnesse d(air)af halen/
aen scepen(en) van loven(en) om den wijn al bynne(n) acht/
daige(n) naistcomen(de) cor(am) kersmake(re) vynck octob(ris) xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters