SAL7384, Act: V°177.2-R°178.1 (320 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°177.2-R°178.1  
Act
Date: 1490-10-19

Transcription

2019-02-10 by fernand BERTRAND
Nae dien dat op heden inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) willem lobbe als procur(eur) van/
jouffr(ouwe) marien sangwijns weduwe jans wijlen/
mott(ens) geleyt sijnde tot allen den goeden jans mottens/
huers soens te kynne(n) heeft gegeve(n) hoe dat de deselve/
jouffr(ouwe) marie uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
deiling(en) hadde en(de) houden(de) was op thoff goed(en) en(de)/
land(en) geheete(n) thoff van meylem wijlen huers/
soens en(de) staen(de) en(de) wesen(de) nu in hand(en) he(re)n jans/
marotton priest(er) sesse mudd(en) terwen sesse mudd(en)/
weysinx en(de) een sist(er) raepsaets lijfpen(sien) d(air)van sij/
in gebrek(e) was van voir jae(re)n lestlede(n) hopen(de)/
dat vand(en) twee yerste jae(re)n voe(r) dorloge gevalle(n)/
sij vernueght soud(en) werd(en) en(de) vand(en) ande(re)n/
twee leste jae(re)n vand(er) orlogen bynne(n) den welke(n)/
dat de divisien in des(en) land(en) geweest hadd(en)/
en(de) alsoe deselve h(er) jan cortsel soud(e) moge(n) v(er)sueke(n)/
oft in dien vand(en) selve(n) rint(en) ongehoud(en) wesen/
d(air)af p(rese)nteerde hij te doene gelijck ande(re) bove(n)/
en(de) beneden soud(en) mogen oft na gelegentheid(en)/
d(er) scaden en(de) gelijck men and(er)ssins soud(e) moge(n)/
in dien bevi(n)den behoe(re)nde hopen(de) dat hij dair/
mede gestaen soude en(de) dat hem inden name/
als bove(n) de gelev(er)de goed(en) voirs(creven) d(air)voe(r) volg(en)/
soud(en) Dair tegen de voirs(creven) h(er) jan met sijne(n)/
procur(eur) will(em)me van lele compare(re)nde heeft/
doen seggen dat hij meynde van allen den/
jae(re)n te reken(e) en(de) cortsel te hebben(e) na grootheid(en)/
der lasten en(de) scaden die hij geled(en) hadde uut/
saken vand(er) orloge(n) voirled(en) die zee(r) groot wae(re)n/
als dat hem niet moegelijck en wa(r)e de co(m)me(re)n/
voirs(creven) en(de) ande(re) d(air)uut gaen(de) te betalen(e) gelijck/
men dat bevi(n)den soud(en) niet te min op dat willem(me)/
geliefde en(de) sijnd(er) meesterssen hij wae(r) te vrede(n)
//
te doene gelijck ande(re) boven en(de) beneden soud(en) doen/
vand(en) geheele(n) tachterheid(en) voirs(creven) hopen(de) dair mede/
te gestaene dair tegen de voirs(creven) procur(eur) meynde/
neen en(de) bezund(er) vand(en) twee yerste jae(re)n voe(r) de orlog(e)/
gepasseert d(air)af hij sustineerde dat hij van dien/
betaelt soud(e) werd(en) als bove(n) en(de) vand(en) ande(re)n hoepte/
hij met sijnd(er) p(rese)ntacien te gestaene als dat scepen(en)/
des gemaent sijnde bijden meye(r) na alt(er)cacien van/
p(ar)tien genoech gebuert ind(er) manie(re)n voirs(creven) gewes(en)/
hebben voir een vonnesse dat de wed(er)p(ar)tie van/
will(em)me lobbe sculdich sal sijn den selven betalinge/
te doen(e) vand(en) rint(en) voirs(creven) de twee jae(re)n voe(r) dorloge/
gevallen oft bewiseniss(en) van dien oft dat hem ind(en)/
name als bove(n) de gelee(n)de goed(en) volgen sullen/
om tott(er) selv(er) betaling(en) te comen(e) met coste en(de) co(m)me(r)/
in dien gedaen opde p(rese)ntacie vand(en) ande(re)n twee/
jae(re)n d(air)van bij he(m) gep(rese)nteert In scampno octobr(is) xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters