SAL7384, Act: V°197.4-R°198.1 (371 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°197.4-R°198.1  
Act
Date: 1490-09-06

Transcription

2019-03-17 by fernand BERTRAND
Want jacob witteman als procur(eur) willems lobbe/
welke willem geleydt sijnde nae des(er) stadt recht/
voe(r) zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loven(en) tot allen den goed(en) on(der) den ande(re)n/
have en(de) erve jans grootjans soe wair die gelegen/
sijn ind(er) stadt van loven(en) oft bynne(n) d(er) vrijheyt d(er) selv(er)/
hem met ja(n)ne de putte(re) vorst(er) van des(er) stadt alle
//
deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) lijsbette(n)/
huysvrouwe des voirs(creven) jans dach van rechte oft zij/
huer d(air)tege(n) hadde willen oppone(re)n doen besceyde(n) te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
Ald(air) zij op heden als ten verstreken(en) daige nyet gecom/
pareert en is noch procur(eur) van hue(re)n wege(n) hem d(air)tege(n)/
oppone(re)nde de voirs(creven) procur(eur) altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat de voirs(creven) vorst(er) behoirlijck gecleert/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge geschiet te sijne/
gewesen voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden nyet en compareert ten opstaene smeyers en(de) d(er)/
scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydden houd(en) soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es In scampno septembr(is) vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters