SAL7384, Act: V°201.2 (377 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°201.2  
Act
Date: 1490-11-13

Transcription

2019-03-26 by fernand BERTRAND
Want arnt hanckart die uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) ov(er)lang gepasseert houden(de) ende/
besitten(de) es twee croene(n) erffelijck vallen(de) jairlijcx/
opten xiii dach van julio aen en(de) op de goede/
naebescreve(n) wilen toebehoiren(de) ghijsbrechte vand(er)/
h(er)straten en(de) katlijne(n) colcx zijnd(er) huysvrouwe(n) te/
weten(e) aen en(de) op een huys en(de) hoff mett(er) schue(re)n stalle(n)/
wi(n)nen(de) lande(n) en(de) bossche d(air)aen gelege(n) en(de) allen den/
ande(re)n toebehoirte(n) houden(de) tsame(n) vier en(de) een half/
boende(re)n oft dair omtrint gelege(n) inde prochie van/
kyesekem inde strate gaen(de) vand(en) kercken van kyesekem/
te thiene(n) weert tussche(n) deselve strate t(er) eenre den/
bosch wout(er)s vand(er) heyden en(de) dlant jans cleynvrancke/
t(er) ande(re) en(de) de goede der curen van kyesekem in/
beyde dande(r) zijden hem alle deselve goede heeft/
doen leve(re)n met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n)/
aende(n) meye(r) van halen oft zijne(n) stadhoude(r) te kyeseke(m)/
en(de) den erfgename(n) des voirs(creven) wijle(n) ghijsbrechts/
van h(er)strate(n) dach van rechte te compare(re)n inde/
banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyde(n)/
oft zij hen d(air)tegen hadden willen oppone(re)n Tot/
welken dage als op heden dienen(de) de voirs(creven) erfg(enamen)/
noch procur(eur) van hue(re)n wegen gecompareert en/
zijn noch en is de voirs(creven) arnt trecht voirt/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(en) ter/
manissen smeyers gewesen hebben voir een/
vonnesse nae dat hen behoirlijck gebleken heeft/
bij c(er)tificatien ond(er) den zegel smeyers van kyeseke(m)/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge geschiet te/
sijne wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) arnts nyet en/
compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n)/
den voirs(creven) arnde houd(en) soude inde macht van/
sijne(n) scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) come(n) es In scampno nove(m)br(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters