SAL7384, Act: V°264.2-R°265.1 (486 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°264.2-R°265.1  
Act
Date: 1490-12-23

Transcription

2019-08-06 by fernand BERTRAND
Want yde uut(er)hellicht weduwe jans wijle(n) raeps/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir huer wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) ond(er)/
den ande(re)n tot allen den goed(en) beyde have en(de) erve/
jans wijle(n) cruyplant soe wair die gelegen sijn/
ind(er) stadt van loven(en) oft bynne(n) der vrijheyt d(er) selv(er)/
hem met joese peysman vorst(er) van des(er) stadt Alle/
deselve goede heeft doen leve(re)n en(de) d(er) weduwe(n) en(de)/
kinde(re)n desselfs wijle(n) jans dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(en) doen besceyden oft zij hen dair tege(n) hadde(n)/
wille(n) oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wege(n) hem dair tege(n) oppone(re)nde de voirs(creven)
//
yde altijt compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de)/
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat de voirs(creven) vorst(er) behoirlijck gecleert heeft de/
voirs(creven) leveringe ende dach besceydinge geschiet te/
zijne gewesen [hebbe(n)] voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
va(n)d(er) voirs(creven) yd(en) uut(er)hellicht niet en compareert ten/
opstaene smeyers ende der scepen(en) datmen d(er) selv(er)/
geleydd(en) houde(n) soude inde macht van hue(re)n beleyde/
scepen(en) brieve(n) ende leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) es In scampno decembr(is) xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters