SAL7384, Act: V°276.3-R°277.1 (507 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°276.3-R°277.1  
Act
Date: 1491-01-07

Transcription

2019-11-02 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) willem switte(n) heeft geloeft gheerde/
m(er)ghets geheete(n) inden uuyl te lossen ende af te quite(n)/
tussche(n) dit ende s(in)te jansmesse naistcomen(de) Alsulke(n)/
twee rinssche gulden(en) lijfpen(sien) dair voe(r) de voirs(creven)/
gheert als borghe jans wile(n) cruyplant en(de) jans
//
wijlen sijns soens als principale hem tande(re)n tijden/
v(er)oblig(er)t ende verbonden heeft voir scepen(en) van loven(e)/
aen willem(me) ende ja(n)ne kymps metgad(er)s den gevallen(en)/
rinte(n) vand(er) selv(er) lijfpen(sien) verschenen ende den costen/
zij sijn van rechte oft ande(re) bijden selve(n) gheerde h(ier)om/
gelede(n) Ende den selve(n) gheerde en(de) sijn goede van/
allen desen costeloes houden ende scadeloes ontheffen/
alsoe dat hem ende sijne(n) nacomelinge(n) genoech sal moege(n)/
wesen cor(am) eisdem /
addendum in de marge van 276V!!!/
De ma(nda)[to] gerardi/
[vacat] wa(n)t dese(n)/
lijftocht brieff (co)he...?/
m(ar)cii iiii[ta] li(br)[o] lxxxv/
in ista came(r)a/
es op hede(n) te nyeute/
gedae(n) bij (con)se(n)te va(n)/
d(en) gene(n) die de selve/
lijftochte heffen(de) was/
act(um) januarii penult(ima) xci/
stilo braban(tie)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Add.
Date: 1492-01-30
LanguageNederlands
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters