SAL7384, Act: V°286.3-R°287.1 (519 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°286.3-R°287.1  
Act
Date: 1491-01-13

Transcription

2019-11-06 by fernand BERTRAND
Want henricus hanckart secretar(is) d(er) stadt van loven(e)/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir sijn wettich
//
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot/
allen den goeden beyde have ende erve jans pluege(re)/
m(er)tens laps gheerts pet(er)s henricx cordewaens anders/
op de hulst ende jans pet(er)s soe wair die gelegen/
sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden/
meye(r) van cumptich oft sijne(n) stadhoude(r) te bynckem/
Alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
en(de) de voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden oft zij hen dair tegen hadden willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procu(r)ator/
van hue(re)n wegen hem dair tegen oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) Soe verre dat de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte/
gielis eveloege des(er) stadt bode behoirlijck gebleke(n)/
heeft de voirs(creven) leveringe ende dach besceydinge/
geschiet te sijne gewesen hebben met vonnesse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
ten opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houden soude inde macht van/
sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
januarii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters