SAL7384, Act: V°292.2-R°293.1 (532 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°292.2-R°293.1  
Act
Date: 1491-01-15

Transcription

2019-11-12 by fernand BERTRAND
Want yde uut(er) hellicht als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir huer wettich gebreck uut crachte va(n)/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden/
beyde have ende erve jans wile(n) cruyplant/
cleermakers jans ende willems sijnd(er) kinde(re)n/
soe wair die gelegen sijn ende besund(er)t ond(er)/
den ande(re)n totte(n) rinten den selve(n) wijle(n) ja(n)ne/
den vader toebehoiren(de) te weten(e) op thien stuv(er)s/
erffelijck op een huys te kerckem toebehoiren(de) henr(icke)/
de wilde regenoete de vroente van kerckem/
op deen zijde en(de) wille(m) de hane op dand(er)/
zijde vallen(de) te kersmesse It(em) op drie halste(re)n/
rocx sint andriesmesse vallen(de) aen ende op/
huys ende hoff mette(n) wijng(ar)de te bivoerden/
gelegen tusschen de goede henricx cruyplant/
en(de) de strate ald(air) It(em) noch op thien stuv(er)s erffelijc/
te kersmesse vallen(de) Ende drie molevate(n) erfcore(n)s/
pacht ende mate van kercke(m) op eene(n) beempt gelege(n)/
te willestale tusschen de goede henricx van horbeke/
en(de) den driesch van kerckem op dand(er) zijde/
ende jan vanden wije(r) opde derde zijde huer/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden/
meye(r) van cumptich oft zijne(n) stadhoudere te/
kerckem alle de selve goide behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende der weduwen en(de) erfgename(n)/
d(er) voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
doen besceyden oft zij hen tegen deselve leveri(n)ge/
hadd(en) villen oppone(re)n Aldair zij op heden als
//
ten verstreken(en) daige niet gecompareet en zijn/
noch procuroer van hue(re)n wegen hen d(air) tegen/
oppone(re)nde de voirs(creven) yde altijt compare(re)nde en(de)/
trecht voirt versueken(de) Soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
bij rappoirte boudewijns bellens des(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringe/
ende dach besceydinge gesciet te sijne gewesen/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) yden niet en compareert ten opstaene/
smeyers ende d(er) scepen(en) datmen d(er) selv(er) yden houd(en)/
soude inde macht van hue(re)n beleyde scepen(en) brieve(n)/
ende leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es In scampno januarii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters