SAL7384, Act: V°341.2-R°342.1 (621 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°341.2-R°342.1  
Act
Date: 1491-02-12

Transcription

2019-12-01 by fernand BERTRAND
Want peter vande(n) putte als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goede(n)/
beyde have en(de) erve jans maes jans ende/
magdalene(n) maes sijne(n) kinde(re)n soe wair die/
gelegen sijn hem met eene(n) open(en) placcate van/
des(er) stadt gescreve(n) aen allen officie(re)n oft hue(re)n/
stedehoude(re)n Alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende de(n) voirs(creven) p(er)sone(n) dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen dair/
tegen hadden willen oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken(en) daige nyet gecom/
pareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wege(n)/
den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rescripten willems van dalem/
meye(r) van hauthem en(de) jans de h(er)toge meye(r)/
van cumptich behoirlijck gebleke(n) heeft de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te sijne/
bij de meyers voirs(creven) gewesen [hebben] voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden nyet/
en compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datmen de(n) selve(n) geleydde(n) houde soude inde
//
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In/
scampno februarii xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters