SAL7384, Act: V°342.2 (624 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°342.2  
Act
Date: 1491-02-12

Transcription

2020-02-10 by fernand BERTRAND
Want jan hubrechts als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve jans van nyvele en(de) henricx/
wijle(n) cordewaens geheeten opde hulst soe wair/
die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aenden meye(r) van cumptich oft zijne(n)/
stadhoude(r) te bynckem Alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) ja(n)ne van nyvele/
en(de) der weduwen des voirs(creven) wijlen henricx/
cordewaens dach van rechte te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyde(n)/
oft zij hen dair tegen hadden willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige/
nyet gecompareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij rappoirte giel(ijs) eveloghe des(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringhe/
en(de) dach besceydinge gesciet te sijne gewesen/
hebben voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert ten/
opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n)/
geleydden houd(en) soude inde macht van sijne(n)/
beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re/
alst noch voir scep(enen) come(n) es In scampno febr(uarii) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters