SAL7384, Act: V°352.2-R°353.1 (638 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°352.2-R°353.1  
Act
Date: 1491-02-18

Transcription

2020-03-02 by fernand BERTRAND
Item baudewijn he(r)nalsteens woenen(de) te otte(n)borch/
in p(rese)ntia heeft genome(n) ende bekindt genome(n) te/
hebben tegen jouffr(ouwe) lijsbette(n) hofmans weduwe/
roelofs wijle(n) van berthem thoff der selv(er) weduwe(n)/
gelegen totte(n) borch metten wi(n)nen(de) landen d(air)toe behoiren(de)/
houden(de) xxx boende(re)n oft dair omtrint gelijc die/
aldair gelegen sijn It(em) noch eene(n) beempt houden(de)/
omtr(int) vi dachmalen Te houde(n) te hebben te wi(n)ne(n)/
en(de) te werve(n) van mey naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
tweelf jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er) zonder/
middel v(er)volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n) alle/
de voirs(creven) goede soe de lande soe den beempt/
voirs(creven) tsamen om en(de) voe(r) vive(n)twintich mudde(n)/
rocx en(de) twee mudde(n) tarwe(n) elcx grains goet/
en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) vlogele wel bereyt/
der maten van loven(e) tsint andriesmesse apostels/
te betalen(e) en(de) te loven(e) ten huyse der voirs(creven)/
weduwen te leve(re)n Alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] It(em) sal de voirs(creven) wi(n)ne/
noch sculdich sijn jairlijcx den selve(n) t(er)mijn/
due(re)nde te betalen elcx jairs vijff steene vlas/
te vier ponden den steen en(de) insgelijcx elcx/
jairs een halst(er) raepsaets It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) wi(n)nen(de)/
lande wi(n)nen werve(n) en(de) mesten sal wel/
en(de) loffelijck gelijck regenoeten boven ende/
beneden It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wi(n)ne/
de voirs(creven) wi(n)nen(de) lande ten uutganghe van/
zijne(n) t(er)mijne laten sal gelijck hij die aenveert/
heeft te weten(e) den rogghe besaeyt op vier/
getideghe voren tzom(er)coren op twee getidege/
voren en(de) de brake eens o(m)me gedaen It(em) es/
vorweerde dat de voirs(creven) wi(n)ne de voirs(creven) huysi(n)ge(n)/
wel en(de) loffelijck ond(er)houde(n) sal tzijne(n)laste vand(er)
//
und(er)ster rijckele(n) ned(er)w(er)t ende alle stoffe aen te halen/
diemen ald(air) v(er)vorbe(re)n sal in oud(en) wercken Ende/
alsmen aldair dect plect oft metst sal de voirs(creven)/
weduwe den werclieden de dachue(re)n betalen/
ende de wi(n)ne den montcost geven It(em) es vorw(er)de/
dat deselve weduwe hebben sal half doeft dat/
opde voirs(creven) goede jairlijcx wassen [sal] en(de) alsmen/
tselve oeft lesen sal sal de voirs(creven) weduwe den/
lesers de dachue(re)n en(de) wi(n)ne den montcost/
geve(n) en(de) des sal deselve wi(n)ne sculdich sijn der wed(uwen)/
hellicht te loven(e) tot hue(re)n huyse te leve(re)n It(em) sal/
de voirs(creven) wi(n)ne jairlijcx leve(re)n der voirs(creven) weduwe(n)/
thien hond(er)t walme(re)n goet en(de) cusbair om de voirs(creven)/
huysinge d(air)mede te repare(re)n en(de) tonderhoude(n) En(de)/
des sal de wi(n)ne jairlijcx hebben twee elle(n) lakens/
tot eene(n) tabbarde It(em) sal de wi(n)ne jairlijcx der/
voirs(creven) weduwen doen twee carweyen alsoe v(er)re/
als van otte(n)borch tot loven(e) Ende alle dese/
vorweerden cor(am) hoeve(n) vynck februarii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters