SAL7384, Act: V°385.1 (704 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°385.1  
Act
Date: 1491-03-04

Transcription

2020-05-07 by fernand BERTRAND
Item desen voirs(creven) schultbrieff es bekint te dier/
meyni(n)gen soe verre de voirs(creven) jan van espent oft/
sijn goede dair voe(r) verobligeert vand(en) hollansguld(en)/
erffelijck die den heylige(n)geest van wesemale/
heffende es op eene(n) beempt geheete(n) den eertwech/
allen den voirs(creven) p(er)soene(n) tsame(n) toebehoiren(de) gelege(n)/
opden eertwech ond(er) rotselair voirde(r) van nu/
voirtaene tot enig(er) tijde toecomen(de) gepraemt oft/
belast wordde dan voir sijn zeste gedeelte vand(en)/
selve(n) hollansgulden(en) erffelijck dat hij al tgene des/
hij d(air)aff om sijn goede te salve(re)n d(air)af voirde(r) betale(n)/
moeste dan tselve sijn zeste gedeelte en(de) de coste(n)/
die bij gebreke van zijnd(er) betalinge(n) in dien dair/
uut rijsen mochten mette(n) voirs(creven) beki(n)ne aend(er) voirs(creven)/
beki(n)ners live en(de) goede verhale(n) en(de) neme(n) soude/
moege(n) met allen coste(n) laste(n) scade(n) en(de) int(er)este(n) die/
hij oft sijn goede bij gebreke va(n) betali(n)ge(n) der ande(re)n/
vijff gedeelte(n) voirs(creven) lijde(n) oft sustine(re)n mochten/
in enig(er) manie(re)n Dat oick deselve jan metten/
selve(n) beki(n)ne hem sal moege(n) behulpen tallen/
tijden alst hem gelieft om hem en(de) sijn goede va(n)d(en)/
selve(n) ande(re)n vijff gedeelte(n) der erfrinte(n) voirs(creven)/
geheelijck gelost te wordden en(de) ontlast e(m)mer als/
hij bereet es van sijne(n) zesten gedeelte voirs(creven) tgelijcke/
te doene cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters