SAL7384, Act: V°385.2-R°386.1 (705 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°385.2-R°386.1  
Act
Date: 1491-03-04

Transcription

2020-05-12 by fernand BERTRAND
Item m(ar)griete vand(er) straten weduwe wout(er)s wile(n)/
van gheele huers yerste mans ende jans wile(n)/
coremans huers tweeste mans nu t(er)tijt wettige/
weerdi(n)ne jans wittemans huers derde mans/
ten bijsijne met wille weten(de) ende ope(n)bae(re)n (con)sente/
vanden selve(n) ja(n)ne wittema(n)s heeft ov(er)gegeven/
ende ger(e)signeert ende mits desen ov(er)gheeft en(de)/
resigneert ov(er)mits zesse rinsgulden(en) tsjaers die/
de voirs(creven) vijff kinde(re)n met hue(re)n mo(m)boire(n) voir/
hen en(de) oick voir d(er) voirs(creven) lijsbette(n) van gheele hue(re)r/
zust(er) absent zijnde die zij hier inne gelove(n) te v(er)va(n)ge(n)/
der selv(er) moed(er) jairlijcx geloeft hebben en(de) mits/
desen geloven der selv(er) moed(er) leefdage lanck yerst
//
nae de doot vand(en) voirs(creven) ja(n)ne wittema(n)s hue(re)n/
tegewoirdigen man ende niet eer vallen(de) te geven/
elc hue(re)r d(air)aff eene(n) rinsgulden(en) tsjaers den selve(n)/
zesse kinde(re)n Alle alsulke(n) tocht als zij enichssins/
hebben mach in enige erff(elijcke) goede die zij bleeff/
besitten(de) hadde en(de) houden(de) was t(er)tijt vand(er)/
aflivich(eyt) vande(n) selve(n) hue(re)n yersten man en(de) oick/
vand(er) aflivicheyt vande(n) voirs(creven) hue(re)n tweesten/
man sup(er) eodem usufr(u)c(t)u ad opus eoru(n)d(em) libe(r)or(um)/
cum debita effestucatio(n)e median(te) p(ro)missio(n)e p(re)d(i)c(t)a/
modo debito renu(n)cian(s) Promitt(ens) sat(isfacere) prout cor(am)/
eisdem Addendum Walter(us) de wynge/
et eliz(abetha) de gheele no(n)/
int(er)f(uerunt) s(ed) alii promis(er)unt/
eos p(ro)sta(r)e du(mmod)[o] possi(bi)[le]/
fu(er)it eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters