SAL7384, Act: V°398.2-R°399.1 (733 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°398.2-R°399.1  
Act
Date: 1491-03-11

Transcription

2020-06-17 by fernand BERTRAND
Allen den gene(n) dat baudewijn jorijs joh(ann)es va(n)/
lathe(m) sone wenselijns wijle(n) van lathem pauwel/
vanden bossche ende jan van loven(e) hebben/
geconstitueert (et)c(etera) meeste(re)n willem(me) de stradio/
pete(re)n van s(in)te pet(er)s advocaten claese van heyst en(de)/
ja(n)ne brulant aut Alle hue(r) saken questien/
en(de) gescillen die sij tsame(n) oft bezund(er)t alsnu
//
uuytstaen(de) hebben oft namaels hebben sulle(n) moege(n)/
voir alle gerichte(n) gheestelijck en(de) weerlijck tegen/
wien dat zij Ende bezund(er)t alsulk(en) saken hangen(de)/
ombeslicht ind(en) voirs(creven) raide van brabant d(air)om/
zij aldair gedaight sijn om tproces te resume(re)n/
tege(n) den p(re)laet des goidshuys van p(er)ke Te v(er)wae(re)n/
en(de) te vervolge(n) te bedinge(n) te wynne(n) te verliesen (et)c(etera)/
in melio(r)i forma Promitt(entes) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) lyefkenrode hoeve(n) martii xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters