SAL7384, Act: V°399.1 (735 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°399.1  
Act
Date: 1491-03-11

Transcription

2020-06-15 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien ende gescille uutstaen(de) tusschen/
zege(re)n sluysmans aenlegge(r) t(er) eenre zijden ende/
henricke jans verweerde(r) t(er) ande(re) aengaen(de) d(er)/
bet(er)nissen bijde(n) selve(n) zege(re)n de(n) selve(n) henrick(e)/
geeyscht vand(en) injurien die hij hem soude hebbe(n)/
gedaen ind(er) clachte(n) en(de) informatien die deselve/
henrick ov(er) zege(re)n gedaen ende gegeve(n) soude/
hebben Ierst aende(n) meye(r) van houthem dair in/
zeg(er) hem quijt gedingt hadde in dien tegen/
den selve(n) meye(r) Ende ten ande(re)n male noch/
bove(n) dien aende diene(re)n vand(en) drossete van/
brabant van dat deselve zeger den selve(n)/
henr(icke) sijn thiende genome(n) en(de) ontvoert soude/
hebben en(de) des d(air)aen cleeft hebben hen deselve/
p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonde(n) in segge(re)n/
ende mynlike yeffene(re)n te weten(e) de voirs(creven) zeg(er)/
in ja(n)nese blocx en(de) vrancke(n) gielis ende de/
voirs(creven) henrick in henrick(e) suetmans en(de) pete(re)n/
vand(er) molen In sulk(er) voeg(en) dat de segg(er)s op/
dat sijs eens sijn oft in gebreke van dien de/
scepen(en) van loven(e) opden wijn opde infor(ma)tie/
en(de) thoen van p(ar)tien die zij ond(er) hebben hue(r) uut/
sprake doen sulle(n) bynne(n) acht daige(n) naistc(omende)/
Promitten(tes) rat(um) cor(am) lyefkenrode hoeve(n) martii/
xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters