SAL7384, Act: V°439.1 (795 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°439.1  
Act
Date: 1491-04-08

Transcription

2020-08-25 by fernand BERTRAND
Dair voe(r) den raide vand(er) stadt comen sijn anth(onijs)/
uute(n)hove al(ia)s zedele(re) t(er) eenre ende jan mussche en(de)/
[vacat] zijn docht(er) werdi(n)ne joes qui(n)tens om/
de thien rinsgulden(en) die deselve joes ende sijn/
wijff den voirs(creven) anth(onijse) sculdich sijn d(air)af de voirs(creven)/
jan mussche ind(en) name vand(er) voirs(creven) sijnd(er) docht(er)/
en(de) hue(re)n man ende oick deselve docht(er) bad(en) om/
uutstel de so(m)me te betale(n) half bynne(n) acht/
daige(n) naistcomen(de) en(de) dand(er) hellicht te sinxen(en)/
d(air)nae volgen(de) sijn deselve daige van betaling(en)/
den selve(n) gehuysschen geconsenteert Bij alsoe/
oft zij den iersten t(er)mijn liete(n) ov(er)gaen dat dan/
al gevallen soude sijn ende dat anthonijs voir/
tgeheel en(de) voir de costen h(ier)inne gelopen soude/
moegen gaen pand(en) ten huyse d(er) selv(er) gehuysschen
//
en(de) dat es gelast den selve(n) ja(n)ne mussche en(de)/
sijnd(er) docht(er) den voirs(creven) joese te v(er)cundig(en) ende/
de laste(n) aldus te ond(er)houd(en) In cons(ili)[o] opidi cor(am)/
hove burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us) aliis aprilis viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters