SAL7384, Act: V°451.1 (812 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°451.1  
Act
Date: 1491-04-13

Transcription

2020-09-11 by fernand BERTRAND
Nae dien dat yngelbert egnoye te meer stonde(n)/
bijd(en) raide vand(er) stadt dair sake en(de) p(ar)tien tussche(n)/
he(m) ende ja(n)nijn van hasenwijck bij scepen(en) vo(n)nesse/
t(er) manissen des meyers aengaen(de) seke(re) scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) die deselve yngelbert op de(n)/
selve(n) ja(n)nijn spreken(de) heeft versonden zijn ende/
principalijck alsnu versocht heeft dbeslicht/
vand(er) selv(er) sake(n) nae dat d(air)aff p(ar)tien in weerzijd(en)/
ten voirgaen(de) daige van rechte hue(r) questie(n)/
van dien voe(r) den selve(n) raide opgedaen hadd(en)/
ende elck zijn reden(en) en(de) motive(n) van zijnder/
meyni(n)gen geallegeert ende deselve ja(n)nijn soe/
hij seyde nyet en compareerde noch des gade/
en sloech want hij de gheene was die met/
scepen(en) br(ieven) aen hem verobligeert zijnde meer/
dylay en(de) tverlinghe sochte dan dexpedicie/
Soe heeft arnt van hove borg(er)meest(er) t(er)/
p(rese)ntien van e(n)nig(en) vand(en) scepen(en) en(de) raidslude(n)/
geconsenteert de(n) selve(n) yngelb(er)de met zijne(n)/
scepen(en) brieve(n) zijn recht te vervolge(n) nae begrijp/
en(de) uutwijsen vande(n) selve(n) zijne(n) scepen(en) br(ieven)/
In cons(ili)[o] opidi p(rese)ntibus d(i)c(t)o arnoldo vand(en)/
hove burg(imagistr)[o] duffle lyefkenrode scab(in)is et/
plu(r)ib(us) aliis de cons(ili)[o] aprilis xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters