SAL7384, Act: V°451.2-R°452.1 (813 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°451.2-R°452.1  
Act
Date: 1491-04-13

Transcription

2020-09-15 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat henrick zelkarts borg(er)meest(er)/
van halen inden name en(de) van wege(n) d(er) selv(er) stadt/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)atie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) ja(n)ne van raveschote wonen(de)/
inde drie crone(n) Om te v(er)volge(n) en(de) te v(er)wachte(n) alsulke(n)/
vonnesse t(er)mi(n)atie oft appoi(n)teme(n)t als gegeve(n) sal moege(n)/
woird(en) bijd(er) stadt van loven(e) van alsulke(r) q(ue)stien ende/
diffe(re)nte als de voirs(creven) stadt van hale(n) in verweerd(er)s/
stadt uutstaen(de) mach hebbe(n) tege(n) robrechte va(n) scoene(n)beke/
en(de) desgelijcx oick tege(n) arnde va(n) bakele van dyest/
Ende voirtmeer g(e)n(er)alijck en(de) specialijck d(air)inne te doen(e)/
en(de) te vorde(re)n alle tgene dat de voirs(creven) borg(er)meest(er) van/
hale(n) ind(en) name d(er) selv(er) stadt soude moege(n) doen wairt
//
dat hij altijt present ende tegewoirdich wa(r)e/
Promitten(s) rat(um) sub ypotheca et obligatio(n)e o(mn)i(u)m/
bonor(um) d(i)c(t)i opidi salvo iusto calculo cor(am) duffle/
buetsele aprilis xiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters