SAL7384, Act: V°489.3 (873 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°489.3  
Act
Date: 1491-05-10

Transcription

2020-11-03 by fernand BERTRAND
Want arnt hanckart als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en) beyde/
have en(de) erve hee(re)n yngelbrechts van geldenaken/
ridd(er)s soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) bailli van geldenak(en)/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) d(er) huysvrouwen des voirs(creven) hee(re)n/
yngelbrechts dach van rechte te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyd(en)/
oft zij huer tegen deselve leveringe hadde wille(n)/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige nyet gecompareert en es noch oick p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij rappoirte en(de) cleernissen cornel(ijs) reyns/
des(er) stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet te sijne gewesen/
hebben voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleyden nyet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
en(de) d(er) scep(enen) datme(n) den selve(n) geleydden houd(en) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe/
v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es In sca(m)pno maii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters