SAL7384, Act: V°499.2-R°500.1 (894 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°499.2-R°500.1  
Act
Date: 1491-05-17

Transcription

2020-11-13 by fernand BERTRAND
Want meest(er) jacop boeg(aer)t doctoir in medicine(n) als/
geleydt nae des(er) stadt recht uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden hee(re)n jans van/
gavere ridders voir tgebreck van twintich mudde(n)/
rocx erfpachts vallen(de) jairlijcx ts(in)t andriesmesse apostels/
en(de) bebrieft met scepen(en) brieve(n) van loven(e) En(de) bezund(er)t/
totten goed(en) en(de) pand(en) in sijne(n) scepen(en) br(ieven) begrepen en(de)/
tot alle ande(r) goed(en) de(n) selve(n) hee(re)n ja(n)ne toebehoiren(de)/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreve(n) aenden meye(r) van s(in)t aechte(n)rode oft/
zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne en(de) zijne(n) wynne/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen
//
tegen deselve leveringe hadden willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige nyet/
gecompareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wege(n)/
den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte en(de)/
cleernissen jans vanden bossche des(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringe ende/
dach besceydinge gesciet te sijne gewesen hebbe(n) voir/
een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en)/
niet en compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datmen den selve(n) geleyden houd(en) soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es In scampno maii/
xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters