SAL7384, Act: V°500.2 (896 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°500.2  
Act
Date: 1491-05-17

Transcription

2020-11-14 by fernand BERTRAND
Want katlijne van ijssche weduwe jans wijlen/
loenijs als geleydt nae des(er) stadt recht voir huer/
wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) ond(er) den ande(re)n tot allen den goede(n) beyde/
have en(de) erve jans wijle(n) loenijs huers soens/
henricx yden ende henricx pet(er)s soe wair die gelege(n)/
sijn huer met eene(n) opene(n) brieve van des(er) stadt/
gescreve(n) aen alle(n) officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n alle/
deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende/
d(er) weduwen des voirs(creven) wijle(n) jans loenijs des/
soens den voirs(creven) henr(icke) yden en(de) henr(icke) pet(er)s dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen tege(n)/
deselve leveri(n)ge hadd(en) willen oppone(re)n Aldair zij/
op heden als ten verstreken(en) daige nyet gecomp(ar)eert/
en zijn noch oick procur(eur) van hue(re)n wege(n) de/
voirs(creven) weduwe altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte en(de)/
cleernissen jans vande(n) bossche des(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringe en(de)/
dach besceydinge gesciet te sijne bijd(en) meye(r) van/
arschot oft zijne(n) stadhoude(r) te bethekem en(de) bijd(en)/
meye(r) van werchte(re)n gewesen hebben voir een/
vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie d(er) voirs(creven) katlijne(n)/
van ijssche niet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) d(er) selv(er) katlijne(n) houd(en) soude/
inde macht van hue(re)n beleyde scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveri(n)ge(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es/
In scampno maii xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters