SAL7384, Act: V°501.2-R°502.1 (899 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°501.2-R°502.1  
Act
Date: 1491-05-17

Transcription

2020-11-14 by fernand BERTRAND
Nae dien huge van udekem met behoirlijck(en) rasteme(n)t(en)/
heeft vervolcht op zeke(re) pe(n)ni(n)g(en) staen(de) ond(er) en(de) in hand(en)/
jacops wittemans te weten(e) twee rijd(er)s eens te/
xxv stuv(er)s tstuck toebehoiren(de) lijsbette(n) abs(oloens) ende dat/
voir zeke(re) huyshue(r) die deselve lijsbeth den voirs(creven)/
hug(en) sculdich mocht wesen loepen(de) deselve huyshue(r)/
vijff rinsgulden(en) tsjaers d(air)af deselve huysge eyschste/
de drie vie(re)ndeele vand(en) selve(n) heelen jae(re) te weten(e)/
davenant in dien vand(en) selve(n) vijff rinsgulden(en)/
in dien nochtan gecort thien stuv(er)s die deselve huyge/
van zeke(re)n have(n) d(er) selv(er) lijsbette(n) toebehoiren(de) soude/
moegen heffen d(air)op gescat wesen(de) welke rastemente(n)
//
ende de conde in dien behoirlijck nae recht gesciet/
te zijne jan de potte(re) voir twee reysen en(de) de conde/
behoirlijcke gedaen te zijne en(de) giel(ijs) de vos tderde/
gecleert hebben als dat scepen(en) de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie/
nyet compare(re)nde t(er) manissen smeyers gewesen hebbe(n)/
den voirs(creven) hug(en) tot cleernissen van sijnd(er) schult bij/
eede als dat behoirde ende deselve cleernisse bij hem/
in dien gedaen sijnde t(er) so(m)men voirs(creven) sond(er) cost en(de)/
co(m)me(r) hebben de scepen(en) t(er) manissen smeyers voirts/
uut v(er)sueke desselfs als in dien trecht voirt bege(re)nde/
hoe hij tott(er) selv(er) sijnd(er) geve(r)ificeerd(er) scult soude moegen/
geraken gewesen dat de voirs(creven) huge sijn geve(r)ificeerde/
gebreken voirs(creven) verhalen soude met coste en(de) co(m)me(r) aende/
gerasteerde pe(n)ni(n)g(en) ov(er)de d(air) yet dat hijt wed(er)ke(re)n soude/
ende oft dair gebrake dat hij tselve gebreck v(er)volge(n)/
soude moege(n) met rechte In scampno cor(am) duffle kersmake(re)/
buets(ele) vynck maii xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters