SAL7384, Act: V°559.2 (993 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°559.2  
Act
Date: 1491-06-14

Transcription

2021-02-03 by fernand BERTRAND
Item jan dillen dien dach gedaen was op hede(n) dienen(de)/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) van wege(n)/
he(re)n jans zedele(re) heeft hem te rechte gep(rese)nteert tege(n)/
den selve(n) he(re)n ja(n)ne In scampno junii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters