SAL7385, Act: R°447.2-V°447.1 (830 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°447.2-V°447.1  
Act
Date: 1492-03-29

Transcription

2019-06-12 by kristiaan magnus
Want meest(er) jan vand(en) walle al(ia)s mota ende symoen/
de decke(re) die nae des(er) stadt recht voir hue(r) wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) soe/
inden name van hen selven alse van wegen hue(re)r/
medeborgen comen ende geleydt zijn tot allen den/
goeden beyde have ende erve joh(ann)is heyms wisselaers/
der stadt van loeven(en) soe wair die gelegen zijn hen/
met gielise de vos vorste(r) in des(er) stadt alle de selve/
goede behoirlijck hebben doen leve(re)n ende den selv(en)/
joh(ann)ese heyms en(de) zijnd(er) huysvrouwen dach van/
rechte alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) oft zij hen dairtegen hadden wille(n)/
oppone(re)n doen bescheyden Aldair zij niet comen en/
zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen de voirs(creven)/
geleydde compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
/ smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleken de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dachbescheydi(n)ge inden p(er)soen der voirs(creven)/
[vacat] behoirlijck gesciet te zijne/
vonneslijcke gewijst hebben datmen de selve geleydde/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
hue(re)n beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es in scampno m(ar)tii/
xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick