SAL7385, Act: R°459.3-V°459.1 (849 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°459.3-V°459.1  
Act
Date: 1492-04-04

Transcription

2019-05-28 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
claese van wynge ter eenre ende arnde van vlasse/
lair ter ande(r) zijd(en) als van zeke(re)n v(er)volghe van/
rastamenten gedaen bijd(en) selve(n) claese op zeke(r) pe(n)ni(n)g(en)/
en(de) schulden die de selve arnt van vlasselair henr(icke)/
bielien mochte tacht(er) zijn D(aer)aff de vo(n)nesse(n) nad(er) selv(er)/
behoirlike(r) rastamenten ende procedue(re)n in dien/
bij scepen(en) gewese(n) zijn ten vordele desselfs claes om/
sijn gecleerde schult d(aer)aen te verhalen bege(re)nde alsoe/
/ uutreycki(n)ge vand(er) selv(er) gecleerder schult vand(en) voirs(creven)/
arnde D(aer)op arnt seydt al mocht hij henr(ick) voirs(creven)/
sculdich sijn soe was deselve henrick bielien te hemw(er)ts/
gehouden in vijff amen wijns oft dair omtrint p(rese)nte(re)nde/
ofts behoefde bij eede d(aer)aff genoech te doene die hij d(aer)aen/
hoepte te cortten(e) ende tsurplus opdatt(er) yet wae(re) woude/
hij g(er)ne laten volgen den voirs(creven) claese hopen(de) d(aer)mede/
te gestaene met meer ande(r) woirde(n) ten effecte/
voirs(creven) bij hem gealleg(er)t Es geappointeert ende/
uutgesproken nae alle voirhandeli(n)gen in dese(n) gebuert/
ende besund(er)t de vo(n)nessen voir scepen(en) in desen/
gewesen dair de voirs(creven) arnt van vlasselair hem/
niet tegen geopponeert en heeft noch gealleg(er)t/
des hij nu allege(re)n mochte noch oic tande(re)n tijd(en)/
als hij om der selv(er) saken wille bijd(er) wet yerst/
geweest hadden Dat de voirs(creven) arnt den voirs(creven)/
claese vande(n) pe(n)ni(n)gen ende schulde(n) die hij den/
voirs(creven) henricke sculdich es v(er)nuege(n) sal ende/
betalen van zijnd(er) gecleerd(er) schult behalve(n) den/
selven van vlasselair sijn actie van sgheens des/
hij te kenne(n) mach geven aengaen(de) den voirs(creven)/
wijne(n) opden voirs(creven) henricke bielien in (con)silio/
opidi aprilis quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick