SAL7385, Act: R°543.3-V°543.1 (973 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°543.3-V°543.1  
Act
Date: 1492-05-21

Transcription

2020-07-17 by kristiaan magnus
Allen den ghenen dat joh(ann)es en(de) jacop van beringen gebruede(re)n/
ende henrick leemans in p(rese)ncia heeft geconstitueert gesedt/
volcome(n) macht procu(r)ac(ie) en(de) auctoriteyt geg(even) elck van hen
//
den ande(re)n ende voirt amelrijcke vander coevoirt gerard(e) de/
thymo [al(ia)s] vand(er) male willem(me) van leefdale jacoppe wittemans/
ende arnde van vroenhoven aut alle hue(r) saken q(ue)stien ende/
geschillen die zij alsnu [ts(amen)] uuytstaen(de) oft bezu(n)d(er)t uuytstaen(de) moege(n)/
hebben oft namaels hebben sullen moegen alle hue(r) jairgul(den) (et)c(etera)/
te verwaren te mane(n) teysschen in meliori forma Promitt(entes)/
rat(um) d(i)c(t)o joh(ann)e renu(n)c(iante) salvo iusto calculo cor(am) h(er)meys/
naus(nydere) maii xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-14 by Agata Dierick