SAL7385, Act: R°560.1-V°560.1 (1012 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°560.1-V°560.1  
Act
Date: 1492-06-02

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
Int(er)rogatorien meest(er)s jans basijn aenlegg(er)s/
tegen will(em)me parijs verweerde(r)/
Ierst soe begheert deselve meest(er) jan gemaent te/
hebben(e) meeste(re)n arnde came(re)n en(de) he(re)n ja(n)ne in die/
sterre beyde priest(er)s gelijck men priesters sculdich/
es te manen hue(r) rechte hant op hue(r)e borst oft/
hen niet kenlijck en es dair bij en(de) aengeweest hebbe(n)/
ten huyse desselfs he(re)n jans in die sterre aldair/
de voirs(creven) meest(er) jan mette(n) voirs(creven) will(em)me parijs/
rekende van alsulker scult als de voirs(creven) wille(m)/
parijs sculdich was ja(n)ne vand(er) nat [vacat]/
[vacat]/
Item den selve(n) salme(n) mane(n) oft de selve wille(m)/
parijs ten selve(n) tijde niet en bekinde sculdich/
te sijne den voirs(creven) ja(n)ne vand(er) nat de pointe(n)/
hier nae bescreve(n) Ind(en) iersten van geleend(en) ghelde/
xxiiii rinsschegul(den) Item aen hoey xxii(½) stuv(er)s/
Item noch aen geleent ghelt viii rinsschegul(den) en(de)/
viii stuv(er)s Item noch een mudde rocx It(em) vijff/
mudden langhe even(en) It(em) twee mudde(n) erweyte(n)/
Item een vat biers voir xiiii stuv(er)s Item noch/
aen gherste iii rinssche gul(den) Item noch een/
peert dair de voirs(creven) meest(er) aff hadde moge(n) [jan de(n) voirs(creven) ja(n)ne vand(er) nat voir bode]/
hebben x goude(n) gulden(en) It(em) voe(r) zeke(r) weyd(en)/
xxi rinsgul(den) It(em) noch drie hoepen erweyte(n)/
It(em) lysaet bollen [vacat]
//
cle(re)n beide [vacat]/
dat dyt Item den selven salmen manen oft hen niet/
geschiede kenlijck en es dat de voirs(creven) rekeni(n)ge gesciede/
tussche(n) des was [nu] drie weeken nae paesschen lestlede(n)/
paessche(n) oft dairomtrint een jair [vacat] en(de) sinxen(en) int jair voirled(en) [vacat]/
[vacat] act(um) (et) stragno junii ii[a]/
a(nn)[o] xcii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-14 by Agata Dierick