SAL7385, Act: R°89.2-V°89.1 (179 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°89.2-V°89.1  
Act
Date: 1491-09-07

Transcription

2019-01-02 by kristiaan magnus
Item meest(er) jan van cruyni(n)gen doctoir in medecine(n)/
in p(rese)ncia heeft volcomelijck quijtgeschouwen der/
voirs(creven) katlijne(n) van alsulck(er) gelufte(n) als de selve/
katlijn hem voirmaels voe(r) notar(is) en(de) getuygen/
gedaen heeft hem te restitue(re)n oft te betalen(e) alsulk(en)/
acht(er)stellen ende costen die de selve meest(er) jan als man/
en(de) mo(mboir) van jouffr(ouwe) [vacat] van dyeve(n) zijne(n)/
wive weduwe des voirs(creven) wijlen goerts vanden/
berghe verleet en(de) betaelt mocht hebbe(n) oft soude/
moete(n) hebben virlegge(n) en(de) betalen uuyt saken/
vanden voirs(creven) twee pet(er)s lijftochte(n) daer voe(r) de/
voirs(creven) wijlen goirdt vanden berghe zijn voirsete(n)/
gelijck voe(r) borghe steet Geloven(de) de selve meest(er)/
jan renu(n)c(ians) de selve in dese(n) den p(ri)vilegie(n) vand(er)/
universiteyt en(de) alle(n) ande(re) der selv(er) wed(uwe) noch
//
hue(r) goede vanden selven acht(er)stellen en(de) costen d(aer)op de/
selve gelufte sprect ne(m)mermeer niet te eysschen/
in gheene(n) rechte gheestelijck noch weerlijck in/
gheenderwijs mair van desen tege(n) eene(n) yegelijck(en)/
inne te stane ende warant te zijne prout Te/
voirde(r) want de selve henr(ic) hem metter voirs(creven)/
katlijne(n) voe(r) de voirs(creven) twee pet(er)s lijftochte(n) niet/
veroblige(re)n en hadde willen noch meest(er) jans voersete/
en(de) zijn goede ende erfgename(n) d(aer)af niet willen/
gelove(n) voirtane tontheffen gelijck hij nu gedaen heeft/
ten ware dat de selve meest(er) jan selve te hemwerts/
hadde genome(n) de voirs(creven) acht(er)stellen metten costen en(de)/
dair af zijn sust(er) ende hue(r) goed(en) los gehouden gelijck/
hij gedaen heeft cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick