SAL7385, Akte: V°283.1 (547 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°283.1  
Act
Datum: 1492-01-10

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
De borg(er)meest(er)s ende den raidt vand(er) stadt hebben/
geloeft en(de) geconsenteert will(em)me van wilde(re) aengaen(de)/
zijne(n) vijftich rinsguld(en) die hij d(er) stadt geleent heeft/
dat hij dese yerste toecomen(de) drie weken ov(er)leden/
zijnde als expire(re)n sal den tijt dat enige ande(r) van/
thien rinsgulden(en) alle weken bewesen hebbe(n) geweest/
van dan voirtaene aende rintmeest(er)s vand(er) stadt/
alle weken deselve thien rinsguld(en) heffen en(de) bue(re)n/
sal tot dat hij van zijne(n) voirs(creven) geleende(n) vijftich/
rinsguld(en) volbetaelt en(de) gerestitueert sal sijn en(de) dat/
met consente en(de) bijwesen(e) van ja(n)ne van colen een/
der rintmeeste(re)n die met henr(icke) oeghe voir de/
restitutie van desen bijd(en) selve(n) willem(me) beclaecht/
wae(re)n d(aer)aff den dach van rechte nae noene op dese(n)/
ierste(n) jairgedingdach die hier mede met wille/
en(de) consente desselfs willems v(er)smelte(n) sal en(de) te/
nyeute gaen gedient soude hebben in eod(em) consilio/
ambobus burg(imagis)[tr(is)] p(rese)ntib(us) ac cor(am) berghe nausnyde(re)/
scab(inis) januarii x
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-12 door Agata Dierick