SAL7385, Act: V°301.2-R°302.1 (584 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°301.2-R°302.1  
Act
Date: 1492-01-16

Transcription

2019-10-24 by kristiaan magnus
Allen den genen dat lijsbeth coelarts weduwe jans/
wijlen van hove woenen(de) te kerckem cum tuto(r)e in p(rese)ntia/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curatie/
ende auc(tori)teyt gegeven servaese scoerwegge om te/
manen teysschen op te bue(re)n ende tontfangen en(de) ofts/
noot zij met rechte te vervolgen te bedingen te/
wi(n)nen te verliesen alsulke(n) eene(n) rinsgul(den) lijftochte(n)/
als de selve lijsbeth met scepen(en) brieve(n) va(n) bout(er)she(m)/
vand(er) daet xiiii[c] en(de) lxxx xxiiii in julio tot/
hue(re)n live heffende es aen pete(re)n van gruene(n)berghe
//
sone wijle(n) daneels van vissenaecke en(de) vranck(en)/
gielis sone wijle(n) vrancx van boensbeke met allen/
acht(er)stelle dairaf ombetaelt uutstaen(de) met oic d(er)/
geluften van v(er)ond(er)pande(n) de selve lijftochte ende/
voirt allet ghene des hem uut saken vand(en) selve(n)/
scepen(en) brieve van bout(er)shem sculdich es te gebue(re)n/
Alle questien ende geschillen dairuut spruyten(de)/
te litisconteste(re)n te vervolgen te bedingen te wi(n)nen/
te verliesen scepen(en) br(ieven) t(er) executien te stelle(n) componen(di)/
quitan(ciam) dan(di) et g(e)n(er)alit(er) (et)c(etera) promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) berghe nausnyde(re) januarii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-14 by Agata Dierick