SAL7385, Act: V°388.2-R°389.1 (729 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°388.2-R°389.1  
Act
Date: 1492-02-28
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
arnoldu(m) de vroenhove(n) tamq(uam) maritu(m) et ma(m)burnu(m)/
domicelle katherine de buetsele eius uxor(is) rel(i)c(t)e
//
joh(ann)is quondam de daelhem ad om(n)ia et singula/
bona i(m)mobilia et hereditaria arnoldi vand(en) broecke/
et katherine boene(n)roets eius uxor(is) ubicu(m)q(ue) locor(um)/
tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in/
mansionib(us) domib(us) curtib(us) terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis/
silvis vineis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis)/
univ(er)s(is) pro cert(is) recognitionib(us) et promissionib(us)/
conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) tenor sequitur/
in hec verba It(em) arnt vanden broecke en(de) katlijne/
boene(n)roets sijn huysvrouwe woenen(de) inde p(ro)chie/
van erps in p(rese)ntia hebben genome(n) ende bekint dat/
zij genome(n) hebben van janne van daelhem als man/
en(de) mombour katlijne(n) van buetsele zijnd(er) w(er)di(n)nen/
thoff d(er) selv(er) gehuysschen gelegen ter plaetsen geheete(n)/
te ned(er)bruele inde voirs(creven) p(ro)chie inde voirs(creven) p(ro)chie/
van erps metten huysen hove(n) wynnen(de) land(en) beempd(en)/
eeusselen metten dofhuyse en(de) mett(er) poirte(n) en(de) ande(re)n/
zijne(n) toebehoirte(n) in desen uuytgesceyden een half/
boend(er) boschs gelege(n) bij hoegeli(n)gen dair inne dat de/
voirs(creven) wynne(n) egheen recht en behoud(en) Te houden(e)/
te hebben ende te wynne(n) van halfm(er)te naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanck due(re)nde deen/
nae dander sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs/
d(aer)enbynne(n) om en(de) voe(r) vie(re)ndertich mudden rocx goet/
en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n wel bereyt pacht/
van erps ende mate van loven(en) tsinte andriesmesse/
apostels te betalen(e) en(de) te loven(en) te leve(re)n den voirs(creven)/
ja(n)ne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne als v(er)volgde schout Ende noch alle jae(re)/
om thien paer dyuve(n) den voirs(creven) ja(n)ne jairlijcx te/
betalen(e) opte vorweerden en(de) conditien nae bescr(even) (et)c(etera)/
p(ro)ut h(abetu)r augusti xxii li(br)[o] lxxxix et habuit q(ue)relas/
hiis int(er)fueru(n)t absoloens berghe februarii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-28 by Agata Dierick