SAL7385, Act: V°454.1 (841 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°454.1  
Act
Date: 1492-04-03

Transcription

2019-05-20 by kristiaan magnus
Want jehan de me sone wijle(n) thomaes die nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) comen ende geleydt es/
tot allen den goeden beyde have ende erve jehan de/
douwecheal ende andrien sarteal soe wair die/
gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt/
gescreven aenden meye(r) van graven oft zijnen/
stadhoude(r) te douwecheal alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende den selven jehan ende/
andriese dach van rechte alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) oft zij/
hen dairtegen hadden wille(n) oppone(re)n doen besceyden/
Aldair zij op heden niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch nyemant van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleydden compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleken/
bij rapporte jans vanden bossche tvoirs(creven) exploit/
behoirlijck gesciet te zijne vo(n)neslijck gewijst hebbe(n)/
[wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en (com)p(ar)eerde ten opstaen(en) smeyers en(de) d(er) scepen(en)] datmen den selven geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houde(n) soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en)/
brieven en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
hen comen is in scampno aprilis tercia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick