SAL7385, Act: V°78.1 (160 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°78.1  
Act
Date: 1491-08-25

Transcription

2018-06-26 by kristiaan magnus
Tusschen hubrecht(e) van schoenvliet t(er) eenre en(de) henr(icke) heyberch/
t(er) ande(r) zijden aengaen(de) den wercke van schilderien v(er)guldene(n)/
en(de) des d(aer)aen cleeft dat vand(er) kercke(n) wege(n) van s(in)[t] jacops/
opde(n) biest verdaight es geweest aende(n) voirs(creven) hubrechte(n) aende/
tafele vanden heylige(n) sacrame(n)te ald(aer) om lxxii rinsgulden(en)/
verdingt a(n)no lxxxix in octobri d(aer)op de xxxvi guld(en) in/
lichte(n) gelden alsdoen soe p(ar)tien bekinden betaelt werdden en(de)/
op dande(r) hellicht zedert soe vele betaelt was dat he(m) noch/
quame(n) soe hij seyde xxvi r(ins)g(ulden) die hij hoepte dat he(m) vand(en)/
selve(n) henr(icke) ongeleecht soud(en) wordde(n) en(de) betaelt in swae(re)n/
gelde D(aer)tege(n) deselve henrick t(er) (contra)rie(n) sustineerde en(de) meynde/
hem luttel oft niet vele sculdich te sijne nae de betalinge/
die d(aer)op gelijck voe(r) gedae(n) was want hij meynde mette(n)/
voirs(creven) x r(ins)guld(en) swaers gelts en(de) met tgene des hij d(aer)op/
deselve x rinsg(ulden) meer in swae(re)n gelde betaelt hadde/
dwelc gedroech noch xxviii stuv(er)s de leste xxxvi rinsguld(en)/
in lichten gelde om een cleyn dinck nae volbetaelt te sijne/
D(aer) hubrecht tege(n) alligeerde meynde te hebben(e) al swair gelt/
al mocht de vorwerde inden lichte(n) tijde gemaict sijn bij/
div(er)sen reden(en) bij he(m) geallig(er)t Es mi(n)lijck gededinct ende/
en(de) geappointeert nae die(n) p(ar)tien hen ov(er)gave(n) in dien totte(n)/
mi(n)lik(en) appoint(emente) vander stadt dat de voirs(creven) henrick heyberch/
den voirs(creven) hubr(echte) voir trest hem gebreken(de) van des voirs(creven)/
steet geven soude twee pont vlee(m)sch te weten(e) xii rinsguld(en)/
goets gelts half te bamisse naistcomen(de) en(de) dand(er) hellich s(in)[te]/
mertensmisse d(aer)nae quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] in cons(ili)[o] opidi aug(usti) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick