SAL7386, Act: R°26.2-V°26.1 (53 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°26.2-V°26.1  
Act
Date: 1492-07-09

Transcription

2020-01-18 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen doen cond dat her machiel absoloens/
ridde(r) in p(rese)ncia heeft gemaict en(de) geordineert joh(ann)ese/
van nuwe(n)borch te zijne zijn meye(r) van zijne(n) hoven/
ende goeden gelegen te oerbeke te hocxshem ende/
houthem ende dair omtrindt Ende voirt geconst(itueert)/
gesedt volcome(n) macht procurat(ie) ende auctoriteyt
//
gegeven anthoenijse absoloens zijnen zone den voirs(creven) joh(ann)ese/
van nuwenborch joh(ann)ese de vos ende gielijse de mu(n)te(re)/
den jongen aut Alle zijn saken questien ende geschillen (et)c(etera)/
Te verwaren te manen teysschen op te bue(re)n ende tont/
fangen dair voe(r) te panden te daigen te beleyden/
rasteme(n)te(n) te doen leggen die met rechte texeque(re)n/
ende te vervolgen te bedingen te wynnen te verliese(n)/
alle gescriften ende libellen over te geve(n) ende te neme(n)/
te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) Alzoe wel int princi/
pael als int accessoir alzoe dicwile en(de) menichwerve(n)/
als dat behoe(re)n sal getugen te zien sweren die te/
batteren hue(re) deposicie te wederleggen alzoe/
dicwijle en(de) menichwerve(n) als dat gebue(re)n sal Ende/
ofts noot gebuerde de voirs(creven) saken te conteste(re)n te/
decline(re)n texcipie(re)n te reco(n)venie(re)n te bescudden/
composicie ende mynlijcke yeffeni(n)ge van al des voirs(creven) es/
te maken den sculders te quite(re)n ende volcome(n) quitan(cie)/
te geven (et)c(etera) in meliori forma Ende dat de voirs(creven)/
joh(ann)es van nuwenborch inden name ende van wegen/
des voirs(creven) hee(re)n machiels voirt alst hem gelieft sal moege(n)/
substitue(re)n eene(n) ande(re)n meye(r) vande(n) voirs(creven) hoven ende/
goede(n) geven(de) de selve her meye(r) machiel den selven/
gesubstitueerde(n) alsulcken volcome(n) macht ende auctoriteyt/
om de selve meye(r) vand(en) selve(n) hoven en(de) goede(n) te bediene(n)/
als hij den voirs(creven) joh(ann)ese van nuwenborch gegeve(n) heeft/
Promitten(s) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buetsele/
boechout julii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-29 by Jos Jonckheer