SAL7386, Act: R°337.2-V°337.1 (638 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°337.2-V°337.1  
Act
Date: 1493-03-05

Transcription

2020-06-17 by Jos Jonckheer
Nae dien giel(is) de mu(n)te(re) de jonge als p(ro)cur(ator) en(de) rintmeest(er)/
vand(en) fabriken der kercken van s(in)[t] jacops opde biest uuyt/
crachte vand(en) beleyde van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) d(air)mede/
de kercmeest(er)s vand(er) selv(er) kercken voirmaels nae deser/
stadt recht voir hue(r) wettich gebreck van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) comen en(de) geleydt zijn tot alle(n) den goed(en) beyde/
have en(de) erve ghijsbrechts wijlen lobbe en(de) wille(m)s lobbe/
sijns brued(er)s he(m) mett(er) stadt br(ieven) gescreve(n) aend(en) meye(r) van/
campe(n)hout ende oic met eene(n) vorste(r) alh(ier) te weten(e) ja(n)ne/
beirain heeft doen leve(re)n alle deselve goede en(de) p(ar)tien/
namelijc der wed(uwe) en(de) kinde(re)n desselfs wijlen ghijsbrechts/
en(de) oic den voirs(creven) willem(me) dach van rechte alh(ier) doen besceid(en)/
Dair alleene de voirs(creven) wed(uwe) gecomp(ar)eert es en(de) ae(n)gehoort/
hebben(de) den eysch des voirs(creven) procur(ator)s en(de) die(n) v(er)staen te/
wesen(e) vand(er) lossinge(n) van seke(re)n erfrinten en(de) lijfrinte(n)/
die bijd(en) voirs(creven) ghijsbrechte hue(re)n man en(de) willem(me) hue(re)n/
swage(r) den voirs(creven) kercmeest(er)s wae(re) geloeft af te leggen/
versocht zij uuytstel en(de) dach van berade om met willem(me)/
hue(r) te bespreken(e) meynen(de) dat hue(r) dat soude gebue(re)n/
De procur(ator) de (contra)rie sustine(re)nde want zij h(ier) af dicwijle/
en(de) menichw(er)ve(n) en(de) over vele jae(re)n wel geweten hadde/
en(de) geadv(er)teert was geweest en(de) te div(er)s(en) stonde(n) met/
rechte in des(er) gepuert Oick versocht de procur(ator) alle/
dande(r) gedaigde in zijn missive geruert namelijc der wed(uwe)/
kinde(re) willem(me) lobbe jacoppe baeck en(de) ande(re) die tegen/
den voirs(creven) willem(me) e(n)nig(en) vand(en) voirs(creven) goed(en) gecocht/
mochte(n) hebben want zij niet en comp(ar)eerd(en) geco(n)tumateert/
te hebben(e) te voirde(r) want hij dede blijcken bij r(e)sc(ri)pte(n)/
des meyers van wespelair de voirs(creven) leveri(n)g(en) ald(air) gesciedt/
te zijne en(de) oick de leveri(n)ge bijden voirs(creven) beirain vorste(r)/
van des(er) stadt van xiii mudden roggen oft xvii rinsguld(en)/
die h(er)jan marotton den selve(n) willem(me) lobbe sculdich mocht
//
zijn ende oic de conde bij ja(n)ne driedoens bode des(er) stadt/
willem(me) lobbe gedaen te hebben(e) Es gewijst bijd(en) scepen(en)/
t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) wed(uwe) eene(n) redelijck(en)/
dach hebbe(n) soude van acht daigen ende alsoe v(er)re als/
dande(r) gedaigde niet en comp(ar)eerd(en) ten opstaen(e) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den voirs(creven) procur(ator) inde manie(re)/
d(er) voirs(creven) geleydde(n) tegen hen houden soude inde macht/
vand(en) voirs(creven) beleyde en(de) scepen(en) brieve(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen In scampno m(ar)tii v[ta]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-27 by Jos Jonckheer