SAL7386, Act: R°502.2 (898 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°502.2  
Act

Transcription

2020-01-09 by Jos Jonckheer
Item pet(er) willemair die alhier voe(r) den raide/
vand(er) stadt bescreve(n) es geweest ten versueke/
der scepen(en) van gemblours uuyt saken van zeke(re)n/
injurien die zij p(re)tendeerden dat de voirs(creven)/
pet(er) te he(n)wert soude hebbe(n) ged(aen) in dien dat/
hij tande(re)n tijde(n) br(ieven) alhier verworve(n) heeft gehadt/
aen de selve scepen(en) van hem dlant recht ald(air)/
te doene van zeke(re) rinten die hij op zeke(re)/
gronden van erven ald(air) liggen(de) eysschen(de) mocht zij(n)/
dair af den dach va(n) rechte vand(en) selven/
bescriven(en) d(er) voirs(creven) scepen(en) van gemblours van/
daige te daige dienen(de) es geweest heeft/
hem op heden als ten daige voe(r) de(n) selve(n)/
raide dienen(de) tegen de selve scepen(en) gep(rese)nteert/
die ald(air) niet gecomp(ar)eert en zijn ende alzoe/
es gelast den voirs(creven) pete(re)n zijn voirs(creven) comp(ar)icie/
en(de) p(rese)ntatie te doen theeken in (con)s(ili)[o] opidi/
junii xi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-03-23 by The Administrator