SAL7386, Act: R°80.3-V°80.1 (162 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°80.3-V°80.1  
Act
Date: 1492-08-13
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-12 by Jos Jonckheer
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
rasone(m) de gravio ta(m)q(uam) maritu(m) et ma(m)burnu(m) domicelle/
kath(er)ine de dongelberge rel(i)c(t)e joh(ann)is quond(am) vanden/
tymple ad om(n)ia et singula bona i(m)mobilia et he(re)dita(r)ia/
walteri vande(n) tymple du(m)taxat ubicu(m)q(ue) locor(um) tam/
infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)sionib(us)/
domib(us) curtib(us) terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis/
censu t(re)censa redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro/
cert(is) recognitio(n)ib(us) et promissionib(us) conscript(is) in l(itte)ris/
scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) tenor sequitur in hec verba/
Wij lodewijck roelants en(de) dierick van langrode/
scepen(en) te loven(en) doen condt en(de) kenlijc eene(n)yegelijcke(n)/
dat opten dach van heden datu(m) van desen voir/
ons comen zijn in prope(re)n p(er)soene joncfrouwe/
katheline kersmakers weduwe wout(er)s wijle(n)/
vanden tymple ter eend(er) zijden Ende jan wout(er)/
en(de) jacop vanden tymple gebruede(re)n sonen der/
voirs(creven) joncffr(ouwe) katlijne(n) en(de) wijle(n) wout(er)s yerst uut/
den broode der selv(er) hue(re)r moed(er) in behoirlik(er) manie(re)n/
gedaen inden name van hen selven en(de) oick van/
cornelise vand(en) tymple hue(re)n brued(er) ond(er) zijn
//
mu(n)dige daigen sijnde den welken deselve/
drie gebruede(re)n h(ier) inne gelove(n) te vervangen/
en(de) alsulck te hebben als hij tot zijne(n) daigen/
come(n) sal zijn al des h(ier) inne begrepen woirt/
oick te gre(er)en? taffirme(re)n te geloven te bevestigen/
en(de) tond(er)houden ten bijwesen en(de) oick met wille/
wete(n) en(de) (con)sente van reyne(re)n wijtfliet en(de) roelofve/
corsbout als vrinde en(de) mage der voirs(creven) kinde(re)/
van huers vad(er)s zijden en(de) he(re)n lodewijcke pynnock/
ridde(re) meye(r) te loven(en) en(de) den voirs(creven) lodewijcke/
roelants scepen(en) te loven(en) als vrinde en(de) maghe/
der selv(er) kinde(re)n van hue(re)r moed(er) zijde(n) Affirme(re)nde/
dat dit al gesciet es (et)c(etera) prout h(abetu)r julii v[ta] li(br)[o]/
lxxiiii Et habuit q(ue)relas hiis int(er)fueru(n)t buetsele/
bouchout augusti xiii
ContributorsWalter Winnelinckx , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-11-30 by Jos Jonckheer