SAL7386, Act: V°136.2 (269 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°136.2  
Act
Date: 1492-10-02

Transcription

2019-09-03 by Jos Jonckheer
Want machiel vanden veken(en) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goede(n) beyde/
have ende erve katlijne(n) za(n)nen weduwe willems/
wijle(n) van landen(en) ende henricx van landen(en) heurs/
soens soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van cu(m)ptich/
oft zijne(n) stadhoude(r) te roosbeke alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)sone(n)/
dach van rechte alh(ier) te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) oft zij hen dair tegen/
hadden willen oppone(re)n doen besceyden Dair zij/
niet gecompareert en zijn noch procur(ator) van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde en(de)/
trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat scepen(en)/
van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
rappoirte jans driedoens des(er) stadt bode behoirlick/
gebleken heeft de voirs(creven) leveringe ende dach bescey/
dinge gesciet te sijne gewesen hebben voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en com/
pareert voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydden houde(n) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
octobr(is) s(e)c(un)da
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-21 by Jos Jonckheer