SAL7386, Act: V°221.1 (430 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°221.1  
Act
Date: 1492-12-05

Transcription

2019-09-03 by Jos Jonckheer
Item jonch(e)r joes van manghersruet heeft op heden decembr(is)/
qui(n)ta a(n)no xcii onder scepen(en) gesedt tot behoef van he(m) selve(n)/
ende oic tot behoef vanden voirs(creven) janne b(er)telmeeuse en(de) den/
gesuste(re)n de brieve(n) nae bescreve(n) Ierst den erfbrief van/
negentich rinsgulden(en) erflijc der coervorst(er) mu(n)ten opde goede/
van barsele gecocht bij vrouwe(n) ysabeele(n) van seve(n)berghe vr(ouwe)/
van linguy vander daet xiiii[c] xliii xxviii junii Noch eene(n)/
brief vand(en) uuytwi(n)ninge(n) vand(en) selve(n) goede(n) de data xiiii[c]/
lxxvi qui(n)ta decembr(is) Noch een testame(n)t vand(er) selv(er) vr(ouwe) dair/
inne sij de goede van barsele gedaen heeft jouffr(ouwe) jeha(n)nen/
ts(er)claes joes werdynne vand(er) daet xvii augusti a(n)no lxxvii/
mett(er) approbatie(n) dair aen gea(n)nexeert Noch eene(n) lootbrief/
vand(en) goeden jouffr(ouwe) jeha(n)nen gepasseert voir wet van bruessele/
vand(er) daet xiiii[c] lxxxi s(e)c(un)da junii Noch eene(n) scepen(en) brieff/
van bruessele vand(en) renu(n)ciatie(n) bij ja(n)ne ts(er)claes gedaen opde/
goede van barsele vander daet xiiii[c] lxxxi junii s(e)c(un)da Noch/
eene(n) scepen(en) brieff van bruessele vand(en) renu(n)ciatie(n) bij b(er)telmeeuse/
ende sijnder werdynne(n) gedaen tot joes en(de) zijnder werdynne(n)/
behoef opde xxii gulden(en) vand(en) xl voirs(creven) vand(er) selv(er) daet/
Te dier meyni(n)gen dat elck huer(er) die dier behoeve(n) sal moege(n)/
die sal moege(n) hebben op goede cautie die weder ond(er) deselve/
wet ongecancelleert te bringen het en wae(re) dat p(ar)tien eendrach/
telijc quame(n) oft procur(ator)s van hue(re) wegen dair toe behoirlijc/
gemechticht om die alsoe samentlijc te hebben datme(n) hen die/
sal laten volgen cor(am) eisdem
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-05 by Jos Jonckheer