SAL7387, Act: R°15.2-V°15.1 (24 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°15.2-V°15.1  
Act
Date: 1493-07-04

Transcription

2018-12-12 by kristiaan magnus
Want wouter mychar die nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) comen en(de) geleydt es tot allen den goeden beyde/
have ende erve symoens matelier geheeten le charpent(ie)r/
ende stevens ha(n)ne zoe wair die gelegen zijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreven ae(n)den meye(r) van/
gest a geropont oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n) symoen(e) matelier/
en(de) steven(e) ha(n)ne dach van rechte alh(ier) te comp(ar)eren inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) oft zij hen
//
dair tegen hadde(n) willen oppone(re)n doen bescheyden Ald(aer)/
zij op heden als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen ende willem(me)/
van leefdale als procur(eur) des voirs(creven) wout(er)s altijt geco(m)p(ar)eert/
heeft ende trecht voirt versocht soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij/
rescripte jans ganseaul meyers van gest a geropont/
behoir(lijc) gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ge/
gesciet te sijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
co(m)pareert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es in scampno/
julii quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-18 by kristiaan magnus