SAL7387, Act: R°155.2-V°155.1 (266 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°155.2-V°155.1  
Act
Date: 1493-10-22

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
Want henry de heymo(n)niez als p(ro)cur(eur) he(re)n jans/
marotten geleydt nae des(er) stadt recht voir sijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) tot allen den goed(en) beyde have en(de) erve/
pirarts de mont geheete(n) gaesman ende claes zijns/
soens soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van s(in)t jans/
gheest oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n/
doen besceyden Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en sijn noch niema(n)t van/
hue(re)n wegen ende willem(me) van leefdale als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) he(re)n jans altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
v(er)sueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij/
[resc(ri)pte des voirs(creven) meyers] de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ge gesciet te zijne/
gewese(n) hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleyd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selven/
/ geleydden houden soude inde macht van sijnen beleide/
scepen(en) brieve(n) ende leveringen alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno octobr(is) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus