SAL7387, Act: R°217.3 (373 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°217.3  
Act
Date: 1493-12-07

Transcription

2019-02-10 by kristiaan magnus
Want pet(er) bohon als geleydt nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
willems van crehain soe wair die gelegen zijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreven aend(en) baillu van/
ha(n)nut oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede heeft doen/
leve(re)n ende den selven willem(me) dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) doen/
besceyden oft hij hem d(aer)tegen hadde wille(n) oppone(re)n/
Aldair hij op heden als ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en es noch niema(n)t van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe verre/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat/
hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij resc(ri)pte jehan [de] do(m)martin/
baillu van ha(n)nut tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydde(n) vand(en)/
voirs(creven) goed(en) houde(n) soude inde macht van zijne(n) beleide scep(enen) br(ieven)/
en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) comen es in sca(m)pno/
decembr(is) vii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-14 by kristiaan magnus